Ak Vás naša práca i ciele oslovili môžete nás podporiť poukázaním 2 % dane.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili.

Ako darovať 2% z dane? Tu je postup:

ZAMESTNANCI –  pre poukázanie 2 % dane sú určené dve ďalej uvedené tlačivá, ktoré je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne  na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska do 30.4. Tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“  je nutné si nechať potvrdiť u zamestnávateľa. Predvyplnené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2% dane“ je potrebné doplniť údajmi z potvrdenia od zamestnávateľa. Obe vyplnené tlačivá sa odovzdávajú (osobne/poštou/elektronicky) na daňovom úrade podľa trvalého bydliska zamestnanca do 30.4. Adresu daňového úradu kam patríte si môžete overiť tu.


FIRMY, SZČO a FO PODNIKATELIA – daňové priznania platné obsahujú už aj kolónky určené pre poukázanie 2% daní v prospech oprávneného prijímateľa. Ak ste sa rozhodli poukázať 2% daní práve nám, vyplnte prosím do kolónky údaje o prijímateľovi naše údaje.

Naše údaje:
Názov: Do Sveta o.z.   
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo: Žltá 3960/11, 851 07 Bratislava-Petržalka
IČO: 52183548 (IČO sa zarovnáva zprava a nepoužité polia ostávajú prázdne).