Hľadáte škôlku pre svoje dieťa?

Ponúkame vám alternatívu v podobe lesného klubu pre deti od 3 do 6 rokov.

Lesný klub Do Sveta.

Kto sme

Klub s možnosťou celodenného pobytu pre deti vo veku 3-6 rokov.

Chceme, aby z detí rástli emocionálne silní ľudia, ktorých spokojnosť nezávisí na meniacich sa okolnostiach, pretože vychádza z ich vlastnej hodnoty, zo spokojnosti so sebou samým. Preto sa snažíme, aby sa dieťa cítilo prijaté so všetkým, čo k nemu patrí a zároveň mu dať na výber z optimálnych možností, v prijateľných medziach.

Učíme deti spoznávať svoje vlastné hranice, chrániť si ich a zároveň rešpektovať hranice druhých ľudí.

Vyhýbame sa zameriavaniu na výkon a súťaženie. Chybu vnímame ako kladnú skúsenosť, cez ktorú sa dozvedáme to, čo sme doteraz nevedeli.

Pobytom vonku za každého počasia podporujeme prirodzenú odolnosť detí a ich schopnosť spolunažívať s prírodou a jej meniacimi sa cyklami.

Viac…

Naše piliere

Sloboda vs. zodpovednosť

Naším prístupom sa snažíme docieliť, aby mohlo byť každé dieťa samé sebou so všetkým, čo k nemu patrí a aby mohlo byť čo najviac autentické.
Chceme, aby deti vedeli, že robiť chyby je prirodzené a v poriadku. No že je tiež dôležité na nich pracovať.
Učíme ich spoznávať svoje vlastné hranice, chrániť si ich a zároveň rešpektovať hranice iných. Taktiež niesť zodpovednosť za svoje slobodné rozhodnutia a za svoje činy.

Príroda

Veríme, že príroda je ideálnym priestorom pre prirodzený rozvoj detí. Umožňuje podporovať ich telesné schopnosti a zručnosti, jemnú i hrubú motoriku, rozvíja fantáziu, logické uvažovanie, kooperáciu, prebúdza zmysly, empatiu, či pokoru. Okrem nekonečného množstva možností pre hry a zážitky poskytuje tiež priestor pre posúvanie vlastných hraníc.
Pobyt vonku prirodzene vplýva pozitívne aj na obranyschopnosť organizmu, preto sú deti menej často choré.

Dôvera v dieťa

Sme presvedčení, že deti sa rozvíjajú najlepšie, ak sú v prostredí, v ktorom majú slobodu nasledovať svoje vlastné záujmy a v ktorom sa cítia bezpečne. Našou úlohou je také prostredie im poskytnúť. Podporujeme v deťoch ich prirodzenú zevdavosť s rešpektom k senzitívnym vývinovým obdobiam každého dieťaťa, nakoľko v nich chceme zachovať vnútornú motiváciu učiť sa po celý život.

Zmysly

Deti spoznávajú svet okolo seba najmä prostredníctvom zmyslových a zážitkových aktivít. Tých im chceme dopriať čo najviac.
Cez farby, zvuky, teplo, hmat a iné sa deti s radosťou a nenásilnou formou učia. Podľa výskumov vedie rozvíjanie zmyslov u detí k zvyšovaniu počtu neurónov v mozgu. To následne vedie k lepšej schopnosti riešenia problémov a vyššej inteligencii.