Platby

Výška členského príspevku na školský rok 2024/2025 je 479 Eur/mesiac, za dieťa v predškolskej príprave 499 Eur/mesiac.

Pri prihlasovaní je potrebné zaplatiť zápisný poplatok 150 Eur.

Stravovanie

V stravovaní zohľadňujeme individuálne obmedzenia a preferencie, vyhýbatme sa rafinovaným cukrom a vyhľadávatme zdravé potraviny lokálneho pôvodu.

Jedlo plánujeme riešitme donáškou z dobrých zdrojov. https://skutocnezdravaskola.sk/

Sú rešpektované všetky stavovacie obmedzenia, presvedčenia a zásady stanovené rodinou a platnou legislatívou.

Cena: 4,55 Eur/deň

Platby

Krúžky

V ponuke sú aj poobedné krúžky podľa výberu.
Hravá hudobná či pohybová príprava.

Cena: cca 6 Eur/hodinu (bude presne určená dodatočne podľa záujmu)

Naše piliere

Naším prístupom sa snažíme docieliť, aby mohlo byť každé dieťa samé sebou so všetkým, čo k nemu patrí a aby mohlo byť čo najviac autentické.
Chceme, aby deti vedeli, že robiť chyby je prirodzené a v poriadku. No že je tiež dôležité na nich pracovať.
Učíme ich spoznávať svoje vlastné hranice, chrániť si ich a zároveň rešpektovať hranice iných. Taktiež niesť zodpovednosť za svoje slobodné rozhodnutia a za svoje činy.

Veríme, že príroda je ideálnym priestorom pre prirodzený rozvoj detí. Umožňuje podporovať ich telesné schopnosti a zručnosti, jemnú i hrubú motoriku, rozvíja fantáziu, logické uvažovanie, kooperáciu, prebúdza zmysly, empatiu, či pokoru. Okrem nekonečného množstva možností pre hry a zážitky poskytuje tiež priestor pre posúvanie vlastných hraníc.
Pobyt vonku prirodzene vplýva pozitívne aj na obranyschopnosť organizmu, preto sú deti menej často choré.

Sme presvedčení, že deti sa rozvíjajú najlepšie, ak sú v prostredí, v ktorom majú slobodu nasledovať svoje vlastné záujmy a v ktorom sa cítia bezpečne. Našou úlohou je také prostredie im poskytnúť. Podporujeme v deťoch ich prirodzenú zevdavosť s rešpektom k senzitívnym vývinovým obdobiam každého dieťaťa, nakoľko v nich chceme zachovať vnútornú motiváciu učiť sa po celý život.

Deti spoznávajú svet okolo seba najmä prostredníctvom zmyslových a zážitkových aktivít. Tých im chceme dopriať čo najviac.
Cez farby, zvuky, teplo, hmat a iné sa deti s radosťou a nenásilnou formou učia. Podľa výskumov vedie rozvíjanie zmyslov u detí k zvyšovaniu počtu neurónov v mozgu. To následne vedie k lepšej schopnosti riešenia problémov a vyššej inteligencii.