Náš tím

Ivana Vajdová

Predstavujeme ďalší poklad v našom tíme sprievodcov. Ivka je od mala tramp žijúci napoly v lese, napoly v civilizácii.

Deti si s ňou užívajú potulky lesom, bádateľské výpravy, spoznávajú, ktorou rastlinou sa dá kresliť na ruku, alebo čo ktorý chrobáčik dokáže …

Ivka je navyše zručný majster s drevom, vo voľnom čase vyrába napr. drevené montessori pomôcky, a tak nám na dvorčeku pribúdajú skvelé hračky z jej dielne, ako blatová kuchynka alebo drevený domček…

Ľubka Talianová

Máme šťastie, že máme v našom tíme  sprievodcov takúto nadšenkynu pre Montessori aktivitky.

Jej aktivity sú vždy bohaté a nápadité, deti bavia, a ani si nevšimnú, že sa pri nich učia nejakej zručnosti.

Deti Ľubku milujú a zároveň sa od nej učia štruktúre, poriadku aj hraniciam.

Sme vďační za takéto podnetné prostredie.

Barbora Bajzová

Naša škôlka by nemohla byť taká aká je bez skvelých rešpektujúcich sprievodcov.

Jednou z nich je naša Baška. Sme šťastní, že si vybrala práve náš lesný klub.

Baška miluje tráviť čas v prostredí prírody a deti považuje za úžasných učiteľov nás všetkých.

“To, ako im budeme v živote ukazovať rôzne smery, ktorými sa dá ísť, im môže pomôcť nájsť ich vlastnú cestu, ktorá ovplyvní budúcnosť nás všetkých.”

Zároveň má vyštudovanú fyziológiu a etológiu živočíchov, takže má aj veľký vzťah k prírode a k tomu, aby k nej ľudia pristupovali s láskou a zodpovednosťou…

…a ako vraví, to sa dá dosiahnuť tiež najlepšie cez naučenie tejto láske mladé generácie.

Naše piliere

Sloboda vs. zodpovednosť

Naším prístupom sa snažíme docieliť, aby mohlo byť každé dieťa samé sebou so všetkým, čo k nemu patrí. Aby mohlo byť čo najviac autentické.
Chceme, aby deti vedeli, že robiť chyby je prirodzené a v poriadku. No že je tiež dôležité preberať za ne zodpovednosť.
Učíme ich spoznávať svoje vlastné hranice, chrániť ich a zároveň rešpektovať hranice iných.

Príroda

Veríme, že príroda je ideálnym priestorom pre prirodzený rozvoj detí. Umožňuje podporovať ich telesné schopnosti a zručnosti, jemnú i hrubú motoriku, rozvíja fantáziu, logické uvažovanie, kooperáciu, prebúdza zmysly, empatiu, či pokoru. Okrem nekonečného množstva možností pre hry a zážitky poskytuje tiež priestor pre posúvanie vlastných hraníc.
Pobyt vonku prirodzene vplýva pozitívne aj na obranyschopnosť organizmu, preto sú deti menej často choré.

Dôvera v dieťa

Sme presvedčení, že deti sa rozvíjajú najlepšie, ak sú v prostredí, v ktorom majú slobodu nasledovať svoje vlastné záujmy a v ktorom sa cítia bezpečne. Našou úlohou je také prostredie im poskytnúť. Podporujeme v deťoch ich prirodzenú zevdavosť s rešpektom k senzitívnym vývinovým obdobiam každého dieťaťa, nakoľko v nich chceme zachovať vnútornú motiváciu učiť sa po celý život.

Zmysly

Deti spoznávajú svet okolo seba najmä prostredníctvom zmyslových a zážitkových aktivít. Tých im chceme dopriať čo najviac.
Cez farby, zvuky, teplo, hmat a iné sa deti s radosťou a nenásilnou formou učia. Podľa výskumov vedie rozvíjanie zmyslov u detí k zvyšovaniu počtu neurónov v mozgu. To následne vedie k lepšej schopnosti riešenia problémov a vyššej inteligencii.