Náš tím

Zuzana Danková

Napriek tomu, že Zuzkina cesta s deťmi začala ich privádzaním na svet ako pôrodná asistentka, dnes ju napĺňa pracovať s o niečo staršími deťmi v našom lesnom klube.

Navyše ako mama troch detí má bravúrne zvládnutú tému láskavých hraníc.  Má veľký taent pre prácu s deťmi a s neuveriteľnou ľahkosťou sa jej darí dosiahnuť spoluprácu v skupine.

Okrem práce v našom lesnom klube sa venuje aj laktačnému poradenstvu.

Júlia Knížková

Julka je ten správny človek na správnom mieste. Vďaka jej bohatým skúsenostiam a pedagogickému vzdelaniu odborne preberie do rúk prípravu našich predškolákov.

Julka pracovala 3 roky v lesnej škôlke, odkiaľ následne prevzala triedu domoškolákov na prvom stupni. Je skautkou, miluje prírodu, a preto rada prenáša vzdelávacie aktivity do prirodzeného vonkajšieho prostredia. Kombinácia prírody a detí je pre ňu nevyčerpateľnou studnicou inšpirácií a nápadov pre nové formy vzdelávania.

Bruno Michálek

Bruna deti milujú. Možno preto, že si zachoval detskú hravosť, ktorou často predčí aj samotné deti alebo pre mužskú energiu, ktorú do kolektívu vnáša.

Okrem iného študuje iniciačné hry a waldorfskú pedagogiku vo Viedni a zároveň sa venuje vedeniu intuitívnych hier.

Fascinujú ho interakcie medzi deťmi a dospelými a o tejto téme rád prednáša napríklad aj v našom lesnom klube.

 

Anamarija Halupa

Študovala pedagogickú fakultu. S deťmi má skúsenosti už dlhé roky, pracovala ako operka a viedla rôzne kreatívne a edukačné dielne pre deti. Je kreatívna a má rada zdravý životný štýl ktorý rada zdieľa aj v škôlke. Deti sú pre ňu inšpiráciou a učiteľmi, učia ju, ako žiť v prítomnom okamihu a ako sa tešiť z maličkostí. Vie, že deti sú zrkadlom nás dospelých, takže sa snaží ísť tým najlepším príkladom, rešpektovať ich rozhodnutia a chápať ich. Rada čìta psychologické knihy, vyrába prírodnú kozmetiku a varí.

Naše piliere

Sloboda vs. zodpovednosť

Naším prístupom sa snažíme docieliť, aby mohlo byť každé dieťa samé sebou so všetkým, čo k nemu patrí. Aby mohlo byť čo najviac autentické.
Chceme, aby deti vedeli, že robiť chyby je prirodzené a v poriadku. No že je tiež dôležité preberať za ne zodpovednosť.
Učíme ich spoznávať svoje vlastné hranice, chrániť ich a zároveň rešpektovať hranice iných.

Príroda

Veríme, že príroda je ideálnym priestorom pre prirodzený rozvoj detí. Umožňuje podporovať ich telesné schopnosti a zručnosti, jemnú i hrubú motoriku, rozvíja fantáziu, logické uvažovanie, kooperáciu, prebúdza zmysly, empatiu, či pokoru. Okrem nekonečného množstva možností pre hry a zážitky poskytuje tiež priestor pre posúvanie vlastných hraníc.
Pobyt vonku prirodzene vplýva pozitívne aj na obranyschopnosť organizmu, preto sú deti menej často choré.

Dôvera v dieťa

Sme presvedčení, že deti sa rozvíjajú najlepšie, ak sú v prostredí, v ktorom majú slobodu nasledovať svoje vlastné záujmy a v ktorom sa cítia bezpečne. Našou úlohou je také prostredie im poskytnúť. Podporujeme v deťoch ich prirodzenú zevdavosť s rešpektom k senzitívnym vývinovým obdobiam každého dieťaťa, nakoľko v nich chceme zachovať vnútornú motiváciu učiť sa po celý život.

Zmysly

Deti spoznávajú svet okolo seba najmä prostredníctvom zmyslových a zážitkových aktivít. Tých im chceme dopriať čo najviac.
Cez farby, zvuky, teplo, hmat a iné sa deti s radosťou a nenásilnou formou učia. Podľa výskumov vedie rozvíjanie zmyslov u detí k zvyšovaniu počtu neurónov v mozgu. To následne vedie k lepšej schopnosti riešenia problémov a vyššej inteligencii.